รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางปัทมา ฮอว์กินส์ เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาดูงาน ณ University of Granada ราชอาณาจักรสเปน

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล รองคณบดี (รับผิดชอบงานด้านวิรัชกิจ) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางปัทมา ฮอว์กินส์ บุคลากรสายปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาดูงาน ณ University of Granada ราชอาณาจักรสเปน ระหว่างวันที่ 15 – 19 เมษายน 2567 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 26th Staff Training Week International Relations: Looking Towards the Future ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ University of Granada เพื่อการแลกเปลี่ยนบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการให้มีโอกาสได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติ ดูงาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานด้านวิรัชกิจ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันอานันทมหิดล