การเสวนาและบรรยาย เรื่อง “ศกุนตลา : วรรณคดีภารตะในบริบทวรรณกรรมโลก“ ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.30 – 12.00 น. กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเสวนาและบรรยาย เรื่อง “ศกุนตลา : วรรณคดีภารตะในบริบทวรรณกรรมโลก“ ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง