ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ “นายอัศวุธ อุปติ” นิสิตภาควิชาภาษาไทยในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ “นายอัศวุธ อุปติ” นิสิตภาควิชาภาษาไทยในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ ได้รับรางวัลด้านการแต่งคำประพันธ์จากการประกวดระดับชาติทั้งสองรายการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง