ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับรางวัลอาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง