ขอแสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร ได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นทั้งด้านงานประพันธ์ งานวิชาการ และให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านวรรณศิลป์ของชาติมาอย่างต่อเนื่อง จากงานประกาศรางวัลสถาบันสุนทรภู่ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ส่งเสริมร้อยกรองไทย

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา ได้รับทุนนักวิจัยระยะเวลา 6 เดือน ไปประจำการ ณ ศูนย์การศึกษาด้านวันสิ้นโลกและโลกหลังมหาวินาศ “เคเทอ ฮัมบูร์เกอร์” ณ มหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี