แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง “ปริทัศน์วรรณกรรมญี่ปุ่น” โดย ศ. ดร.อรรถยา สุวรรณระดา

แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง “ปริทัศน์วรรณกรรมญี่ปุ่น” โดย ศ. ดร.อรรถยา สุวรรณระดา

ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. อรรถยา สุวรรณระดา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยใหม่ โดยประมวลเอาเฉพาะส่วนสำคัญและหยิบยกตอนที่น่าสนใจมาเป็นตัวอย่าง อธิบายให้เห็นสิ่งที่สะท้อนผ่านวรรณกรรมนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความคิดความเชื่อ รวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียนที่ถ่ายทอดผ่านงานวรรณกรรม

สามารถสั่งซื้อ e-book ได้ ที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง