ขอแนะนำหนังสือ “คำเก่า-คำถิ่นในคำซ้อน ชุดวัจนวิวัฒน์ ลำดับที่ 1”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแนะนำหนังสือใหม่ “คำเก่า-คำถิ่นในคำซ้อน ชุดวัจนวิวัฒน์ ลำดับที่ 1” ของผศ. ดร.วิภาส โพธิแพทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ในรูปแบบ ebook

ท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชั่นของศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ทั้งนี้ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยจากการใช้แอปพลิเคชั่น กรุณาติดต่อศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอเรียนเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือรวมข้อเขียนบันทึก “นานาสภาวะ ณ ขณะเขียน” ของนักเรียนเขียนเรื่อง “เมื่อฉันร้อยเศษทรายให้กลายเป็นแก้ว” ผลงานการเขียนและการทำหนังสือของนิสิตภาควิชาภาษาไทย