ขอแนะนำหนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ ไวยากรณ์ไทย (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9)

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแนะนำหนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ ไวยากรณ์ไทย (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9) โดย รศ. ดร.นววรรณ พันธุเมธา ราคา 270 บาท ลด 15% เหลือ 229.50 บาท

รายละเอียดและการสั่งซื้อ กดที่นี่

หมายเหตุ
1. หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ด้วยงบประมาณของกองทุนบรมราชกุมารี กรุณาตรวจสอบเลขบัญชีก่อนการโอนเงิน
2. ทางโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการไม่มีบริการคืนเงินหลังจากได้รับสินค้า
3. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน ลูกค้าอาจได้รับหนังสือช้ากว่าปกติราว ๆ 1 – 2 สัปดาห์นับตั้งแต่วันทีสั่งซื้อ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอเรียนเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือรวมข้อเขียนบันทึก “นานาสภาวะ ณ ขณะเขียน” ของนักเรียนเขียนเรื่อง “เมื่อฉันร้อยเศษทรายให้กลายเป็นแก้ว” ผลงานการเขียนและการทำหนังสือของนิสิตภาควิชาภาษาไทย