หนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ ก้าวไกลไปกับภาษาญี่ปุ่น เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 5) โดย รศ. ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณกิจ คะตะกิริ

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ขอแนะนำหนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ ก้าวไกลไปกับภาษาญี่ปุ่น เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 5) โดย รศ. ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณกิจ คะตะกิริ ราคา 220 บาท ลด 15% เหลือ 187 บาท รายละเอียดและการสั่งซื้อ ที่นี่

หมายเหตุ
1. หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ด้วยงบประมาณของกองทุนเพื่อการวิจัย กรุณาตรวจสอบเลขบัญชีก่อนการโอนเงิน
2. ทางโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการไม่มีบริการคืนเงินหลังจากได้รับสินค้า
3. หากลูกค้าต้องการให้ออกใบเสร็จ กรุณาแจ้งตอนสั่งซื้อ
4. เนื่องด้วยเวลานี้มีลูกค้าให้ความสนใจหนังสือของคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์เป็นจำนวนมาก คุณลูกค้าอาจได้รับหนังสือช้ากว่าปกติ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอเรียนเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือรวมข้อเขียนบันทึก “นานาสภาวะ ณ ขณะเขียน” ของนักเรียนเขียนเรื่อง “เมื่อฉันร้อยเศษทรายให้กลายเป็นแก้ว” ผลงานการเขียนและการทำหนังสือของนิสิตภาควิชาภาษาไทย