แนะนำหนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์โลกของอะเบะ โคโบ แนวคิดและการสร้างสรรค์วรรณกรรมญี่ปุ่นร่วมสมัยโดย รศ. ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ขอแนะนำหนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์โลกของอะเบะ โคโบ แนวคิดและการสร้างสรรค์วรรณกรรมญี่ปุ่นร่วมสมัยโดย รศ. ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ ราคา 260 บาท ลด 15% เหลือ 221 บาท
ดูรายละเอียดและการสั่งซื้อ ที่นี่

หมายเหตุ
1. หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ด้วยงบประมาณของกองทุนเพื่อการวิจัย กรุณาตรวจสอบเลขบัญชีก่อนการโอนเงิน
2. ทางโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการไม่มีบริการคืนเงินหลังจากได้รับสินค้า
3. หากลูกค้าต้องการให้ออกใบเสร็จ กรุณาแจ้งตอนสั่งซื้อ
4. เนื่องด้วยเวลานี้มีลูกค้าให้ความสนใจหนังสือของคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์เป็นจำนวนมาก คุณลูกค้าอาจได้รับหนังสือช้ากว่าปกติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง