ขอแนะนำผลงาน “โลกของอะเบะ โคโบ แนวคิดและการสร้างสรรค์วรรณกรรมญี่ปุ่นร่วมสมัย”

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแนะนำผลงาน “โลกของอะเบะ โคโบ แนวคิดและการสร้างสรรค์วรรณกรรมญี่ปุ่นร่วมสมัย”โดย รศ. ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

สั่งซื้อหนังสือได้ที่
https://www.chulabook.com/th/product-details/160055

ข่าวที่เกี่ยวข้อง