ผลงานการทำหนังสือและผลงานการเขียนโดย “นักเรียนเขียนเรื่อง” จากรายวิชา “#ศิลปะการเขียนร้อยแก้ว” (THAI PROSE WRITING) ปีการศึกษา 2564

ผลงานการทำหนังสือและผลงานการเขียนโดย “นักเรียนเขียนเรื่อง” จากรายวิชา “#ศิลปะการเขียนร้อยแก้ว” (THAI PROSE WRITING) ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นรายวิชาด้านการเขียนสร้างสรรค์ของภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณ ผศ.อาทิตย์ ศรีจันทร์ ที่สะท้อนย้อนคิดหลังการอ่านผลงานของนักเรียนเขียนเรื่องไว้ในบทวิจารณ์เรื่อง “ในวันที่ 17 ของทุกเดือน ไม่ปรากฏปี : แบบฝึกหัดของการเขียนสู่ทุ่งหญ้าของวรรณกรรม” นะคะ #ความเรียง#ในวันที่Project.”

ความเรียงทั้ง 13 ชิ้นทำได้อย่างยอดเยี่ยม เพราะงานเขียนที่ดีนั้นทั้งรูปแบบและกลวิธีในการนำเสนอกับเนื้อหาหรือสิ่งที่กำลังเสนออยู่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรแยกขาดออกจากกัน วิธีการเขียนของพวกเขาและเธอมีความกลมกลืนและแนบเนียนไปกับตัวเรื่องที่กำลังเล่าอยู่ มีความพอดิบพอดีในการเล่า ไม่โชว์เทคนิคการเล่ามากไปกว่าความพยายามในการรักษาน้ำเสียงในตัวเรื่องที่สม่ำเสมอ”– อาทิตย์ ศรีจันทร์
อ่าน #ในวันที่17ของทุกเดือนไม่ปรากฏปี “ฉบับทดลองอ่าน” ได้ที่ https://drive.google.com/…/1kcVZxyZ9FbUM450YxIR…/view… .

ท่านใดสนใจสนับสนุนผลงานของ “นักเรียนเขียนเรื่อง จุฬาฯ” ซึ่งเผยแพร่และจัดพิมพ์ในนาม “อ่าน-คิด-เขียน” สามารถสั่งซื้อได้ 2 ช่องทาง meb application และทางเพจ “อ่าน-คิด-เขียน” นะคะ

***รายได้สมทบทุนเพื่อจัดพิมพ์ผลงานของนักเรียนเขียนเรื่องเล่มต่อไปค่ะ***.

“ความกลัว ความเครียด ความ(ไม่)รัก หรือความตาย เรื่องเหล่านี้ล้วนเวียนวนอยู่ในช่วงชีวิตหนึ่งของมนุษย์อย่างไม่รู้จบ ในยุคสมัยหนึ่ง ในห้วงเวลาหนึ่ง หรือในวันที่ 17 ของเดือนหนึ่งหรือ ณ ขณะหนึ่งที่ไม่ถูกกำกับด้วยเวลาตามปฏิทิน ใครบางคนจึงอาจเคย กำลัง หรือจะต้องเผชิญกับเรื่องราวอันคลับคล้ายคลับคลากับที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ แต่ไม่ว่าการเผชิญหน้ากับเรื่องราวเหล่านี้จะหนักหนาขนาดไหน ก็ขอให้แน่ใจว่า เรา-ทุกชีวิตในหนังสือเล่มนี้จะเป็นเสมือน “เพื่อน” ที่อยู่เคียงข้าง ให้ทุกคนได้รับรู้ว่าไม่ได้เผชิญเรื่องราวเหล่านี้เพียงลำพัง และสักวันหนึ่ง เรื่องเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเพียงหนึ่งในประสบการณ์ เฉกเช่นเรื่องราวในความเรียงชุด ในวันที่ 17 ของทุกเดือน ไม่ปรากฏปี ทั้ง 13 เรื่องนี้”

— บุษกร บุษปธำรง นักเรียนเขียนเรื่อง 2019 ใน “กว่าจะเป็นชื่อเล่ม ในวันที่ 17 ของทุกเดือน ไม่ปรากฏปี”

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง