หนังสือใหม่ เรื่อง “วัจนปฏิบัติศาสตร์กับความสุภาพและวัฒนธรรม: แนวคิดและแนวทางวิจัยภาษาไทย” โดย รองศาสตราจารย์ณัฐพร พานโพธิ์ทอง

หนังสือใหม่ของโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง วัจนปฏิบัติศาสตร์กับความสุภาพและวัฒนธรรม: แนวคิดและแนวทางวิจัยภาษาไทย โดย รองศาสตราจารย์ณัฐพร พานโพธิ์ทอง

ลดราคา 15% จาก 240.00 บาท เหลือ 204.00 บาท

ผู้สนใจสั่งซื้อหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://artschulabooks.lnwshop.com/p/219

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอเรียนเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือรวมข้อเขียนบันทึก “นานาสภาวะ ณ ขณะเขียน” ของนักเรียนเขียนเรื่อง “เมื่อฉันร้อยเศษทรายให้กลายเป็นแก้ว” ผลงานการเขียนและการทำหนังสือของนิสิตภาควิชาภาษาไทย