คำเก่า-คำถิ่นในคำซ้อน (ชุด “วัจนวิวัฒน์” ลำดับที่ ๑) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์

หนังสือใหม่ของโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง คำเก่า-คำถิ่นในคำซ้อน (ชุด “วัจนวิวัฒน์” ลำดับที่ ๑) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์
ลดราคา 10% จาก 270.00 บาท เหลือ 243.00 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://artschulabooks.lnwshop.com/p/221

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอเรียนเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือรวมข้อเขียนบันทึก “นานาสภาวะ ณ ขณะเขียน” ของนักเรียนเขียนเรื่อง “เมื่อฉันร้อยเศษทรายให้กลายเป็นแก้ว” ผลงานการเขียนและการทำหนังสือของนิสิตภาควิชาภาษาไทย