วิชาเอกภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาทั้งในระบบ T-CAS รอบที่ 1 และ 2

วิชาเอกภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาทั้งในระบบ T-CAS รอบที่ 1 และ 2 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิปประชาสัมพันธ์

เกณฑ์การรับสมัคร รอบที่ 1 ดังนี้
– GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50
– GPA ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.50
– CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 หรือได้คะแนน IELTS / TOEFL เทียบเท่า
– มีผลงานความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยในระดับชาติ (จำนวนชิ้นงานในแฟ้มสะสมผลงานจะมีผลต่อการพิจารณาคัดเลือก)

อ่านข้อมูลการรับสมัคร รอบที่ 1 รอบ Portfolio เพิ่มเติมใน “ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาตินานาชาติ” ที่ลิงก์ http://www.admissions.chula.ac.th/…/30_THart_r1_64.pdf

สำหรับผู้ที่เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ http://www.admissions.chula.ac.th/tcas1.html ให้เลือกสมัครใน “หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย”

รับสมัครผ่านระบบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างวันที่ 7-18 มกราคม 2564 ที่ลิงก์ www.tcas.atc.chula.ac.th ส่วนรอบที่ 2 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 -12 มีนาคม 2564

[post-views]