คอร์สภาษารัสเซียออนไลน์สำหรับบุคคลภายนอก รอบต้นปี 2564 เปิดให้ลงทะเบียนเรียนแล้ว รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

คอร์สภาษารัสเซียออนไลน์สำหรับบุคคลภายนอก รอบต้นปี 64 เปิดให้ลงทะเบียนเรียนแล้ว รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เริ่มเรียน 23 มกราคม – 21 มีนาคม 2564 รับจำนวนกลุ่มละ 30 คน

ทุกวิชาสอนโดยอาจารย์ชาวไทย ยกเว้นวิชาสนทนาภาษารัสเซีย สอนโดยอาจารย์ชาวรัสเซีย

ช่องทางสอนออนไลน์: โปรแกรม Zoom ทุกคอร์สเรียนทั้งหมด 27 ชั่วโมง ค่าเรียนคอร์สละ 2,700 บาท (พร้อมหนังสือ)

ภาษารัสเซีย 1 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ฝึกอ่านและเขียนตัวอักษรภาษารัสเซีย ไวยากรณ์เบื้องต้นและบทสนทนาภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน
(เป็นวิชาพื้นฐาน สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษารัสเซียมาก่อน)

ภาษารัสเซีย 2 ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
ศึกษาไวยากรณ์การก 1 (Nominative case), การก 4 (Accusative case), การก 6 (Prepositional case) ในรูปเอกพจน์และไวยากรณ์เรื่องอื่นๆ
(เป็นวิชาพื้นฐาน ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 30 ชม.)

ภาษารัสเซีย 3 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ศึกษาไวยากรณ์การก 2 (Genitive case), การก 3 (Dative case), การก 5 (Instrumental case) ในรูปเอกพจน์ การใช้กริยาสมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์ และไวยากรณ์เรื่องอื่นๆ
(ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ชม.)

ภาษารัสเซีย 4 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
ศึกษาการกต่างๆ ในรูปพหูพจน์ การใช้ Direct และ Indirect Speech และไวยากรณ์ขั้นสูงเรื่องอื่นๆ (ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 90 ชม.)

ภาษารัสเซีย 5 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ศึกษาไวยากรณ์เรื่อง The participle and the adverbial participle, หลักการใช้และโครงสร้างประโยค Imperative รวมถึงการใช้กริยาเคลื่อนที่มี prefix
(ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 120 ชม.)

สนทนาภาษารัสเซีย ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
สนทนาภาษารัสเซียในหัวข้อที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน
(ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 100 ชม.)

สำหรับผู้เรียนที่ลงทะเบียนใหม่ สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ทาง www.aksornchula.com

สำหรับผู้เรียนที่เคยลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าไปสมัครคอร์สเรียนได้เลยทาง https://www.arts.chula.ac.th/~asc/main/?product%e0%

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เพจ facebook: Academic Service Center AksornChula
https://www.facebook.com/ASCCHULA/

[post-views]