งานเสวนา หัวข้อ ”ถกเรื่องดังใน Netflix กับ critics มนุษยศาสตร์” ครั้งที่ 3 ภาพยนตร์เรื่อง Drag Race

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ ”ถกเรื่องดังใน Netflix กับ critics มนุษยศาสตร์” ครั้งที่ 3 ภาพยนตร์เรื่อง Drag Race โดย อ.มิ่ง ปัญหา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักศึกษาปริญญาเอกที่ University of Sheffield กับ อ.อานันท์ อุชชิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน queer theory

สนทนาผ่าน Facebook Live ในวัน 23 ธันวาคม 2563 เวลา 19:00 – 20:00 น. ทางเพจ CompLit Chula

[post-views]