ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์เปิดหลักสูตรใหม่ “การดูแลรักษาข้อมูลและสารสนเทศ ” เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์เปิดหลักสูตรใหม่ “การดูแลรักษาข้อมูลและสารสนเทศ (???? ??? ??????????? ????????)” เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2564 นะคะ
?หลักสูตรภาษาไทย
?นอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
?แผน ข สารนิพนธ์
?ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
รายละเอียดหลักสูตร http://www.arts.chula.ac.th/libsci/curriculum/madic/
ติดตามรายละเอียดกำหนดการรับสมัครเร็ว ๆ นี้

[post-views]