ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “โรงเล่า” โดยสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “โรงเล่า” โดยสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ เราเสิร์ฟ(เรื่อง)เล่า หลากหลาย จากโรงบ่ม (วัฒนธรรม)อินเดีย ให้ท่านได้ดื่มด่ำสัมผัสรสชาติ(เรื่อง)เล่าแสนอร่อย ละมุนหู ชง(เรื่อง) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว และ อาจารย์ ดร.บุณฑริกา บุญโญ

โรงเล่าเราเปิดให้บริการตั้งแต่ 7 มีนาคม 2564 นี้ แดดร่มลมตก ค่ำวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 19.00 น. (เปิดสัปดาห์เว้นสัปดาห์) ฟรี ไม่มีค่าใช่จ่าย

[post-views]