เปิดรับสมัครโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสาขาวิชาภาษาเกาหลี จัดอบรม “โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี” เพื่อให้ความรู้ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจและตอบสนองความต้องการ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีให้เพิ่มมากขึ้น
เรียนทุกวันอาทิตย์ 09.00 – 12.00 น. จำนวน 15 ชั่วโมง (แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM) ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2564

ค่าอบรมคนละ 4,000 บาท
สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/~asc/main/?page_id=1397
( ผู้ใช้งานใหม่ โปรดลงทะเบียนสร้าง account ก่อน )
** สำหรับสมาชิกสามารถ Login เลือกคอร์สเรียนได้เลย **

[post-views]