ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔” ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม #เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กำหนดการ
วันที่ ๑๗ ก.ค. สื่อสารงานวิชาการของ ผศ. ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์
วันที่ ๑๙-๒๓ ก.ค. กิจกรรมชิงรางวัล “ชุดหนังสือที่ระลึก” จากภาควิชาภาษาไทย
วันที่ ๒๑ ก.ค. สื่อสารงานวิจัยเรื่อง “พระบฏ: พลวัตของการใช้งานพุทธศิลป์เรื่องเวสสันดรในชุมชนหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี”(๒๕๕๕) ของ รศ.ดร.ปรมินท์ จารุวร ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebook)
วันที่ ๒๔ ก.ค. นิทรรศการอัลบั้มภาพ “วิวิธนัย ภาษาไทยวินิจ: นานาทรรศนะว่าด้วยภาษาไทย”
วันที่ ๒๗ ก.ค. สื่อสารงานวิชาการของ ศ.ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม การบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ “บนเส้นทางอันไม่รู้จบของ ศ.ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา”
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ประกาศผู้ได้รับ “ชุดหนังสือที่ระลึก” ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ทางเพจ “เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ”

[post-views]