เชิญชวนอ่านสื่อสารงานวิชาการของ ศ.ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา #เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สื่อสารงานวิชาการของ ศ.ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา #เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔


อ่านบทความทั้ง ๕ เรื่องได้ทางเว็บไซต์ภาควิชาภาษาไทยได้ ที่นี่


ในแวดวงวิชาการด้านภาษาไทย ศ.ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา นับเป็นปราชญ์ผู้หนึ่งซึ่งมีความรู้เป็นเลิศ นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาตระกูลไท ภาษาโบราณตะวันออก รวมทั้งคติชนวิทยาอีกด้วย ตลอดชีวิตนักวิชาการ

ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานประเภทหนังสือ ตำรา และหนังสืออ้างอิงไว้เป็นจำนวนมาก ผลงานหลายเรื่องแม้จะเผยแพร่มาเป็นเวลานานแล้ว แต่ก็ยังใช้ศึกษาอ้างอิงแม้กระทั่งปัจจุบัน อาทิ #ลักษณะภาษาไทย#ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย#พจนานุกรมเขมร-ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน #กาเลหม่านไตในรัฐชาน เป็นต้น

นอกเหนือจากผลงานวิชาการเหล่านี้ ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา ยังได้เขียนบทความวิชาการหลายเรื่องในวารสารภาษาและวรรณคดีไทยและวารสารอักษรศาสตร์บทความเหล่านี้นำเสนอสาระทางวิชาการด้วยลีลาภาษาที่อ่านสนุก มีอรรถรส และเข้าใจได้ไม่ยาก ผู้อ่านจึงได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินในขณะเดียวกัน


ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ “#บนเส้นทางอันไม่รู้จบของ ศ. ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

รอบเช้า *เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
“ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา ผู้เป็นครูภาษาไทย”
โดย รศ.ดร.นววรรณ พันธุเมธา (*ผู้สนใจสามารถรับชมการบรรยายใน “รอบเช้า” ในรูปแบบย้อนหลังได้ทางเฟซบุ๊กและช่องยูทูป “เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ”)

รอบบ่าย**เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป
“การสืบสานและสร้างสรรค์องค์ความรู้ภาษาไทยในตำรา “ลักษณะภาษาไทย” ของ ศ. ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา”
โดย ผศ. ดร.วิภาส โพธิแพทย์

“อันเนื่องด้วยชื่อ”: ศัพท์ทางธรรมชาติวิทยาในภาษาไทยที่มาจากภาษาเขมรและภาษามอญ”
โดย อ. ดร.ดาวเรือง วิทยารัฐ

“คุณูปการของศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา ต่อการศึกษาภาษาบาลีและสันสกฤตที่สัมพันธ์กับภาษาไทย”
โดย อ. ดร.อัสนี พูลรักษ์

ดำเนินรายการโดย รศ. ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี

(ผู้สนใจสามารถรับชมการบรรยายใน “รอบบ่าย” ผ่านทางเฟซบุ๊ก “เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ” ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ในเวลา ๑๓.๐๐ น. โดยจะเผยแพร่สดเท่านั้น ไม่มีบันทึกคลิปการบรรยายให้รับชมย้อนหลัง)

ดูกำหนดการจัดกิจกรรม #เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ทางเพจ เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

[post-views]