ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนา Russian Chula Talks EDUCATION ในหัวข้อ “การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศรัสเซีย”

สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนา Russian Chula Talks EDUCATION มาร่วมพูดคุยกับคุณบุษบา คุซมินในหัวข้อ “การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศรัสเซีย” วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น.

ดำเนินรายการโดย อ.ดร. อังสนา เรืองดำ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ “สาขาวิชาภาษารัสเซีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

[post-views]