เชิญชวนร่วมงาน “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 9-11 ธันวาคม 2564

ชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ร่วมกันจัดงาน “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จึงมีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมแก่สถานการณ์

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการประกวด การแข่งขัน การเสวนาวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ได้เร็วๆ นี้ ทางเพจ “งานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส”#งานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส๒๕๖๔

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ “พัฒนาต้นแบบการศึกษาร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเหมือนจริงออนไลน์”