ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดและการแข่งขันต่างๆ เนื่องในโอกาส “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี 2564

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดและการแข่งขันต่างๆ เนื่องในโอกาส “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครการประกวดเเละการเเข่งขันต่างๆ ฉบับสมบูรณ์ ได้ ที่นี่

*หมายเหตุ – เปิดรับสมัครวันที่ ๑๘ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ปิดรับสมัครเมื่อครบตามจำนวนที่กำหนด) – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและการประกวดในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ดาวน์โหลดจดหมายนำประกาศฯ เรียนผู้บริหารสถานศึกษา ได้ ที่นี่

[post-views]