ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในโครงการ “ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ” ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ภาควิชาภาษาไทยค่ะ โดยในปีนี้มีการปรับเกณฑ์จากปีก่อน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

[post-views]