ขอเชิญชวนเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ ในหัวข้อ “สายนทีแห่งวิทยา”

คณะอักษรศาสตร์ขอเชิญชวนเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ ในหัวข้อ “สายนทีแห่งวิทยา” ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.shorturl.at/pMW37

ผู้สนใจสามารถติดตามงานเสวนาผ่าน ช่องทาง Live ของ Facebook คณะอักษรศาสตร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง