ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังโครงการบรรยายพิเศษ “อักษรศาสตร์สู่สังคม” เรื่อง “การออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงวัย”

คณะอักษรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังโครงการบรรยายพิเศษ “อักษรศาสตร์สู่สังคม” เรื่อง “การออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงวัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-15.30 น.

เนื้อหาการบรรยาย: ผู้สูงวัยมีข้อจำกัดทางด้านกายภาพและการรู้คิด และโดยส่วนใหญ่ไม่เชี่ยวชาญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ เว็บไซต์ หรือเว็บแอปพลิเคชัน จำเป็นต้องเข้าใจและคำนึงถึงข้อจำกัดเหล่านี้ เพื่อสร้างประสบการณ์ใช้งานเชิงบวกให้กับกลุ่มผู้ใช้สูงวัย ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.shorturl.asia/KrQZm

ข่าวที่เกี่ยวข้อง