ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 120 ปีรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาครั้งใหญ่แห่งปีในโอกาสครบรอบ 120 ปีรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom งานเสวนาประกอบด้วยการแนะนำชีวิตและผลงานของนักเขียนรางวัลโนเบล อาทิ Kazuo Ishiguro, Toni Morrison, José Saramago และ Mo Yan

แนะนำโดยคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์จากหลากหลายภาควิชา
ตั้งแต่เวลา 9.15-15.30 น.
อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ และอาจารย์ ดร.นรุตม์ เจ้าสกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ

นอกจากนั้น ในตอนท้าย ระหว่างเวลา 15.30 – 16.30 น.
มีการเสวนาเรื่อง “นักเขียนรางวัลโนเบลกับการเรียนการสอนในสาขามนุษยศาสตร์” และมีวิทยากรรับเชิญให้เกียรติร่วมเสนาคือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ถนอมนวล โอเจริญ และรองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร ผู้ดำเนินรายการคือ อาจารย์ ดร.ตรีพล เกิดนาค

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/Z9GbqNaHASvfFnF29 เพื่อที่ทางทีมงานจะได้จัดส่งลิงก์การประชุมทางโปรแกรม Zoom ให้ท่านต่อไป

เปิดรับการลงทะเบียนเพียง 250 ท่านจนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้เท่านั้น *** สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับนักเขียนรางวัลโนเบลและวิทยากรที่จะมานำเสนอแต่ละท่าน โปรดติดตามได้จากเฟซบุ๊กคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ***

ข่าวที่เกี่ยวข้อง