ARTS CHULA x CHIRATORN

ARTS CHULA x CHIRATORN โอกาสสำคัญสำหรับท่านที่กำลังหาของขวัญให้คนที่ท่านรักในช่วงปีใหม่หรือในโอกาสพิเศษมาถึงแล้ว ในปีนี้คณะอักษรศาสตร์ได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงจิราธร จิรประวัติ ที่ได้ออกแบบลายนกยูงกับต้นชงโค เพื่อสื่อถึง “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เป็นการพิเศษ

คณะอักษรศาสตร์ได้นำลวดลายดังกล่าวมาพิมพ์บนกระบอกน้ำ ถ้วยกาแฟ ถุงผ้า และซองเครื่องเขียน เพื่อจัดทำเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 และเพื่อหารายได้สมทบทุนเงินทุนอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 100 ปี เงินรายได้ดังกล่าวจะนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนและใช้สนับสนุนกิจการต่างๆ ในการพัฒนาคณะอักษรศาสตร์

ขอเชิญท่านที่สนใจและประสงค์จะร่วมสนับสนุนคณะอักษรศาสตร์เลือกซื้อได้ที่สำนักคณบดี ห้อง 119 อาคารมหาวชิราวุธ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณยุพินย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0897822655

โอกาสพิเศษเช่นนี้มีไม่บ่อยและของขวัญสุดพิเศษนี้สั่งทำมาในจำนวนจำกัด

ขอบคุณคุณอริสรา ธนาปกิจ หรือครูพี่แนน (อบ. 60) ที่อุดหนุนและสละเวลามาช่วยประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้