ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม Book Talk by JSAT ในหัวข้อ “หนึ่งประเด็นภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น: กลยุทธ์การสนทนาและวัจนลีลาแบบญี่ปุ่น”

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม Book Talk by JSAT ในหัวข้อ “หนึ่งประเด็นภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น: กลยุทธ์การสนทนาและวัจนลีลาแบบญี่ปุ่น” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น. วิทยากรผู้บรรยายกิจกรรมในครั้งนี้คือ ผศ. ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ผู้วิพากษ์ รศ. ดร.ยุพกา ฟูกุชิม่าและพิธีกร อ. ดร.สลิลรัตน์ กวีจารุมงคลผู้สนใจสามารถร่วมลงทะเบียนได้ที่นี่https://forms.gle/SJbeLJfbcW6f4DmN7

[post-views]