โครงการอบรมภาษาจีนกลางสำหรับบุคคลภายนอก รอบกลางปี 2565

สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอนำเสนอโครงการอบรมภาษาจีนกลางสำหรับบุคคลภายนอก รอบกลางปี 2565 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook: Academic Service Center AksornChula www.facebook.com/ASCCHULA สมัครได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.aksornchula.com

[post-views]