ขอเชิญฟังการเสวนาทางวิชาการ “กาญจนปัญญา: ภาษาไทย-เขมร” ในโอกาสอายุวัฒนมงคล 85 ปี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังการเสวนาทางวิชาการ “กาญจนปัญญา: ภาษาไทย-เขมร” ในโอกาสอายุวัฒนมงคล 85 ปี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565
เวลา 8.30-13.00 น
ณ ห้อง 303-304 อาคารมหาจักรีสิรินธร 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/xtAyTbhwBka52fww5

หมายเหตุ
– เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม
– หลังจากที่ท่านลงทะเบียนในระบบแล้ว ผู้จัดงานจะยืนยันผลการลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านทางอีเมลที่ท่านระบุไว้ 
– ท่านที่ได้รับอีเมลยืนยันการเข้าร่วมเสวนาวิชาการฯ กรุณาส่งผลตรวจ ATK ที่มีผลเป็นลบ ตามรายละเอียดที่แจ้งในอีเมล
– ท่านที่ไม่ส่งผลตรวจ ATK ตามกำหนด ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการเสวนาฯ
– การเสวนาฯ ไม่มีการถ่ายทอด live แต่จะบันทึกเทปและเผยแพร่ทางช่องยูทูบของภาควิชาภายหลัง