ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Broad, Subjective, Relative: The Surprising Folk Concept of Basic Needs” โดย Dr. Thomas Pölzler

ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Broad, Subjective, Relative: The Surprising Folk Concept of Basic Needs” โดย Dr. Thomas Pölzler นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Metaethics and Moral Psychology จากภาควิชาปรัชญา มหาวิทยาลัย University of Graz, Austria ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00-17.30 น. ทาง Zoom และ Facebook Live page: PhilosophyChula (จัดการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายทาง Zoom ได้ ที่นี่

[post-views]