ขอนำเสนอวารสารภาษาและวรรณคดีไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565)

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอนำเสนอวารสารภาษาและวรรณคดีไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565) ที่ได้เผยแพร่แล้ว
**ตั้งแต่ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน ปี 2565 เป็นต้นไป วารสารได้ปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพของบทความ โดยกำหนดให้แต่ละบทความมีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่านจากหลากหลายสถาบันพิจารณาคุณภาพของบทความ**

บทความวิจัยในฉบับนี้
1) ลักษณะเด่นของบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องสิทธิธนู
กรกฎ คำแหง (หน้า 1-40)
2) นางในวรรณคดี “ผู้ถูกตีตรา” กับการนำเสนอใหม่ในบทเพลงร่วมสมัย
จิราวรรณ รอบคอบ, ชมพูนุช สุขอุ่นพงษ์, ตะวัน ผิวทองงาม, ศรัณย์ภัทร์ บุญฮก (หน้า 41-91)
3) การกล่าวซ้อนในบทสนทนาภาษาไทย:
กรณีศึกษารายการ “โหนกระแส”
โสภิดา โอชาพันธ์ (หน้า 92-137)
4) เรื่องเล่าแนวสยองขวัญในเฟซบุ๊กเพจ “เดอะเฮาส์”:
การศึกษาเชิงปริจเฉทวิเคราะห์และวัจนปฏิบัติศาสตร์
สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์ (หน้า 138-203)
คอลัมน์คำไทย-คำเทศ
ขโมย คำภาษาตระกูลมอญ-เขมรในภาษาไทย
ดาวเรือง วิทยารัฐ (หน้า 204-209)

เข้าถึงวารสาร ที่นี่

[post-views]