ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565

ประกอบด้วยการเสวนาวิชาการ 2 หัวข้อ ได้แก่ การเสวนาเรื่อง “คำ: ร่องรอยความคิด ทิศทางสังคม” และการเสวนาเรื่อง “ใครสร้างคำ คำสร้างใคร” ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม และมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก “เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ” เพจ “Chula Art Culture” และเพจ “Chula Museum”

และการแสดงนิทรรศการ “ใครสร้างคำ คำสร้างใคร” กล่าวถึงประวัติความเป็นของการสร้างคำ การบัญญัติศัพท์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับภาษาไทยถิ่น รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างคำกับกลุ่มคนต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 27 กันยายน 2565 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย

[post-views]