ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีพุทธศักราช 2565

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2565 ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญอ่าน #ปกิณกะความรู้ภาษาไทย ทางเว็บไซต์คลังความรู้ภาควิชาภาษาไทยค่ะ https://www.arts.chula.ac.th/thai/thaiarchives/
.
ในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม และกระทรวงวัฒนธรรม จะจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 “#คำไทยกับคนไทย” ขึ้น ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
.
ดูรายละเอียดได้ ที่นี่
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://cutt.ly/5LuY1Di

[post-views]