ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษเงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ในหัวข้อ “แปลเรื่องไทยๆ ให้เป็นภาษาฝรั่งเศส” โดย อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษเงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ในหัวข้อ “แปลเรื่องไทยๆ ให้เป็นภาษาฝรั่งเศส” โดย อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์
ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านทางหน้า Facebook เพจ: French Section of the Faculty of Arts, Chulalongkorn University

[post-views]