ขอเชิญทุกท่านชมนิทรรศการ “ใครสร้างคำ คำสร้างใคร” แบบออนไลน์และออนไซต์

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านชมนิทรรศการ “ใครสร้างคำ คำสร้างใคร” แบบออนไลน์และออนไซต์ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์คลังความรู้เอกภาษาไทย
https://www.arts.chula.ac.th/thai/thaiarchives/index.php/2022/08/03/1857/?fbclid=IwAR2SVvWKmX-56-mgAJplqjRLys73edZJ62mfg8HrwQv98vyRXHB1lkU-Zu4

เข้าชมนิทรรศการออนไลน์ได้ที่
https://www.cuartculture.chula.ac.th/virtual/kaisrangkam-khamsrangkai/?fbclid=IwAR3q3esw6r6OyH5-TvUCrx–CYLGS_z9su0o7FEwVeOkzfuU9i50jgCK03I

เข้าชมนิทรรศการออนไซต์ ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ถึงวันที่ 27 กันยายน 2565 (เปิดให้เข้าชมในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30 น.
ปิดบริการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์).

จัดโดย สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกระทรวงวัฒนธรรม

[post-views]