งานเสวนาออนไลน์เรื่อง “จากอักษรฯ สู่โลก Human-Centered Design”

หากคุณกำลังตั้งคำถามว่าเรียนจบคณะอักษรศาสตร์แล้ว จะประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง มาลองหาคำตอบใน งานเสวนาออนไลน์เรื่อง “จากอักษรฯ สู่โลก Human-Centered Design” ในวันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

ศิษย์เก่าอักษรศาสตร์จะมาเล่าให้ฟังว่าการออกแบบโดยยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางคืออะไร การทำงานในสายนี้มีตำแหน่งอะไรบ้าง มีลักษณะงานเป็นอย่างไร แล้วชาวอักษรศาสตร์มาทำงานในสายนี้ได้อย่างไร ต้องเตรียมทักษะ และเตรียมตัวอย่างไรบ้าง สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียนเข้าฟังออนไลน์ผ่าน Zoom นะคะ มาร่วมกันสร้างชุมชนนักออกแบบจากคณะอักษรศาสตร์ด้วยกัน แล้วพบกันค่ะ

***ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าฟังสำหรับนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคลากรคณะอักษรศาสตร์นะคะ***