ขอนำเสนอละครเวที เรื่อง “ปริศนาภริยาคนที่ ๒” มาร่วมหาความจริงไปพร้อมกันกับชาวชมรม ช.ร.บ. (ชอบเรื่องชาวบ้าน)

ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ ขอนำเสนอละครเวที เรื่อง “ปริศนาภริยาคนที่ ๒” มาร่วมหาความจริงไปพร้อมกันกับชาวชมรม ช.ร.บ. (ชอบเรื่องชาวบ้าน) ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบการแสดง
26 ตุลาคม – 28 ตุลาคม 2565 (พุธ-ศุกร์ 19.30 น.)
29 ตุลาคม 2565 (เสาร์ 14.00 น. และ 19.30 น.)
30 ตุลาคม 2565 (อาทิตย์ 14.00 น.)
2 พฤศจิกายน – 4 พฤศจิกายน 2565 (พุธ-ศุกร์ 19.30 น.)
5 พฤศจิกายน 2565 (เสาร์ 19.30 น.)
6 พฤศจิกายน 2565 (อาทิตย์ 14.00 น.)

จำหน่ายบัตรแล้ว ผ่านทางลิงก์ https://www.ticketmelon.com/dramaartschula/right-you-are-th
ราคาบัตรสำหรับบุคคลทั่วไป 800 บาท และสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา 400 บาท
* หมู่คณะลด 10% ติดต่อซื้อได้ทาง inbox: Drama Arts Chula

มาตรการสำหรับผู้ชมในวันจัดการแสดง
1. ผู้ชมทุกท่านต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้เข้ามาในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เข้าถึงได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/assess/) โดยต้องจัดทำล่วงหน้าไม่เกิน 3 วันก่อนเข้าชมการแสดง พร้อมนำหลักฐานทำแบบประเมินมายื่นต่อทีมงานในวันจัดแสดง
2. ผู้ชมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการรับชมละครเวที#DramaArtsChulaxปริศนาภริยาคนที่๒

[post-views]