ขอเชิญฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “หลากความหมาย หลายหน้าที่: “ให้” ที่มากกว่า “การให้” โดย อาจารย์ ดร.สลิลรัตน์ กวีจารุมงคล

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “หลากความหมาย หลายหน้าที่: “ให้” ที่มากกว่า “การให้” โดย อาจารย์ ดร.สลิลรัตน์ กวีจารุมงคล ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น.ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีด้วยการสแกน QR code หรือ เข้าไปยังลิงก์ด้านล่างผู้สนใจร่วมฟังสามารถลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์ zoom หรือสามารถชมผ่าน Facebook live บนเพจเฟซบุ๊คคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันและเวลาดังกล่าว
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfahigZ1DrxTmSt3LpWcjSE_EUm3b-bW2DXcuaRsMkUaYQ96g/viewform?fbclid=IwAR0ErpIDir91SEsRUV7dnHETH9xOsvW8n1MnuiPro4_EKTzvHFE2MGlOOFI

—————————————-
กริยา “ให้” ในภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยมีความหมายและหน้าที่ในประโยคอย่างไร ?
กริยา “ให้” ของสองภาษาสามารถเทียบเคียงกันได้ทุกความหมายหรือไม่ ?
ปัจจัยใดทำให้เกิดความเหมือนหรือความแตกต่าง ?

[post-views]