ขอเชิญ “นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ “ปริญญาตรี” เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในชุด “เอกไทยแล้วไปไหน”

ภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก “โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” สำนักบริหารวิชาการ จุฬาฯ ขอเชิญ “นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ “ปริญญาตรี” เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในชุด “เอกไทยแล้วไปไหน” ซึ่งจะจัดขึ้นจำนวน 3 ครั้งต่อเนื่อง ทุกวันจันทร์ ในวันที่ 20, 27 มีนาคม และวันที่ 3 เมษายน ณ ห้อง 303 (ชั้น 3) อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ThaiArtsCU/posts/pfbid0gMwAN9AcmE9hi7SjXnrUmw1UKosD6KS2ZW3wYeQsshbv2k3EuZ4ABdbi4LJW4tugl

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีได้เรียนรู้ทักษะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ “การสื่อสาร” และ “การออกแบบ” โดยมี “ศิษย์เก่า” และ “ศิษย์ปัจจุบัน” ของภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ เป็นวิทยากรร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง