ขอเชิญชมนิทรรศการ “รัตนแห่งจุฬาฯ” และฟังการเสวนาชุด “๕ ทศวรรษ รัตนแห่งอักษรศาสตร์”

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ และโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีที่ทรงศึกษา ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ขอเชิญชมนิทรรศการ “รัตนแห่งจุฬาฯ” และฟังการเสวนาชุด “๕ ทศวรรษ รัตนแห่งอักษรศาสตร์” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๖ (การเสวนาจะจัดช่วงเวลา ๑๗.๐๐-๑๗.๔๕ น.) ณ ลานกิจกรรม และบริเวณชั้น G สามย่านมิตรทาวน์

๕ หัวข้อเสวนาว่าด้วยความยั่งยืน
– พระญาณทัศน์ด้านการศึกษากับการพัฒนาคนและวิชาการ
– งานห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อปัญญาของสังคม
– ภูมิศาสตร์โอลิมปิกและภาษาศาสตร์โอลิมปิกกับการสร้างคนรุ่นใหม่
– ผ้าไหมกับพลังท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
– พฤกษศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสวนาจากเฟซบุ๊กคณะอักษรศาสตร์ เร็ว ๆ นี้

[post-views]