ขอเชิญชมการแสดงโขนการกุศล ตอน “พระรามตามกวาง – ลักสีดา และตอนยกรบ” ในวาระครบรอบห้าสิบปีที่อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 41 ได้เข้าศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2566

กองทุนอักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 41 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกับงานกิจการนิสิต กลุ่มภารกิจงานบริการการศึกษา และภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด “การแสดงโขนการกุศล ตอนพระรามตามกวาง – ลักสีดา และตอนยกรบ” โดยคณะโขนนายพิเชษฐ เพื่อจัดหาเงินทุนการศึกษาให้แก่นิสิตอักษรศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และประสบเหตุ โดยบริจาคให้กับเงินทุนอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 100 ปี ในกองทุนบรมราชกุมารีของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเพื่อร่วมสมทบทุนมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในกองทุนบรมราชกุมารีของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทรงเป็นประธานในการแสดงรอบปฐมทัศน์ด้วยจัดการแสดง ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566จำนวน 2 รอบ รอบปฐมทัศน์ เวลา 14.00 น. บัตรราคา 5,000 บาท รอบปกติ เวลา 18.00 น. บัตรราคา 2,500 บาทณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ผู้สนใจกรุณาเพิ่มเพื่อน Line Officeial Account : @khonarts41 เพื่อเข้าจองซื้อบัตรในระบบหรือสอบถามรายละเอียด

[post-views]