เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566

งานกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566
นิสิตที่มีความประสงค์สมัครทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถสมัครได้ ผ่านการสแกน QR Code ที่ปรากฏในภาพสื่อประชาสัมพันธ์นี้
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ e-mail : artschula.scholarship@gmail.com

[post-views]