ขอเชิญผู้บกพร่องทางการมองเห็นส่งผลงานเขียนเข้าร่วมประกวดต้นฉบับงานเขียนในโครงการ “อักษรสื่อชีวิต” ชิงโล่รางวัลและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท

สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญผู้บกพร่องทางการมองเห็นส่งผลงานเขียนเข้าร่วมประกวดต้นฉบับงานเขียนในโครงการ “อักษรสื่อชีวิต” ชิงโล่รางวัลและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท

โปรดกดลิงก์ด้านล่างเพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.arts.chula.ac.th/AlumWeb/index.html?fbclid=IwAR3ypyaZ9k9Vs1Ds8lBavCORZq0ZoU57r2omt9fdC85NtwgXaml0gcDoaEo

[post-views]