ขอเชิญรับฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “ภาษาของเด็กในกลุ่มอาการออทิสซึมผู้พูดภาษาไทย”

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญรับฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “ภาษาของเด็กในกลุ่มอาการออทิสซึมผู้พูดภาษาไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย ในจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 – 15.30 น.

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนฟรีเพื่อรับลิงก์ zoom ด้วยการสแกน QR code หรือ เข้าไปยังลิงก์ด้านล่าง หรือสามารถรับชมผ่าน Facebook live บนเพจเฟซบุ๊คคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันและเวลาดังกล่าว

https://shorturl.asia/aZzb8

————————————————————————-

เนื้อหาการบรรยาย

* ภาษาของเด็กในกลุ่มอาการออทิสซึมเป็นอย่างไร?
* มีแง่มุมใดของภาษาหรือไม่ ที่ยากเป็นพิเศษสำหรับเด็กในกลุ่มอาการออทิสซึม?
* ลักษณะของภาษาของเด็กในกลุ่มอาการออทิสซึมผู้พูดภาษาไทยมีความเหมือนหรือแตกต่างจากภาษาอื่น ๆ ที่มีผู้ศึกษาไว้เป็นจำนวนมากแล้วอย่างไร?

[post-views]