ขอเชิญรับฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “ราวณะในรามายณะฉบับของศาสนาเชน: ลักษณะเด่น บทบาท และอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อตัวละคร”

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญรับฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “ราวณะในรามายณะฉบับของศาสนาเชน: ลักษณะเด่น บทบาท และอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อตัวละคร” โดย อาจารย์ ดร.บุณฑริกา บุญโญ ในจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 – 15.30 น.

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนฟรีเพื่อรับลิงก์ zoom ด้วยการสแกน QR code หรือ เข้าไปยังลิงก์ด้านล่าง หรือสามารถรับชมผ่าน Facebook live บนเพจของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันและเวลาดังกล่าว

https://forms.gle/wdkrAKsqQ272WtBe8

—————————————–

เนื้อหาการบรรยาย
ราวณะเป็นตัวละครปรปักษ์สำคัญในนิทานพระราม รามายณะฉบับของศาสนาเชนมีการสร้าง/ดัดแปลงตัวละครราวณะโดยแนวคิดทางศาสนามีอิทธิพลต่อตัวละคร ราวณะในรามายณะฉบับของศาสนาเชนจึงมีลักษณะแตกต่างจากรามายณะฉบับอื่น ๆ

[post-views]