ขอเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมงานฉายภาพยนตร์และเสวนาหลังฉายภาพยนตร์เรื่อง The Joke เรื่องตลก ภาพยนตร์ผลงานกำกับของยาโรมิล ยิเรช ดัดแปลงจากนวนิยายของมิลาน คุนเดรา

For English version, please scroll down.

ภาษาอังกฤษโปรดเลื่อนอ่านด้านล่าง

***

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การแปล การล่าม และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย และ สำนักพิมพ์บทจร ขอเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมงานฉายภาพยนตร์และเสวนาหลังฉายภาพยนตร์เรื่อง The Joke [เรื่องตลก] (1969) ภาพยนตร์ผลงานกำกับของยาโรมิล ยิเรช ดัดแปลงจากนวนิยายของมิลาน คุนเดรา

งานนี้จัดเพื่อเฉลิมฉลองชีวิตและผลงานของมิลาน คุนเดรา และเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี เหตุการณ์การบุกครองเชโกสโลวาเกียของฝ่ายกติกาสัญญาวอร์ซอ

หมายเหตุ: นวนิยายเรื่องThe Joke เป็นตัวบทที่นิสิตอ่านเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 2202344 Contemporary World Literature in English หลักสูตรภาควิชาภาษาอังกฤษ

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ
16.00-16.30 น.
ลงทะเบียน

16.30-17.00 น.
– รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ

– ฯพณฯ นายปาเวล ปีเตล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย กล่าวเปิดงาน

– “A joke which started the whole world crying: ว่าด้วยมิลาน คุนเดรา และนวนิยายเรื่อง Žert [เรื่องตลก] (1967)” รองศาสตราจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ

17.00-18.30 น.
ฉายภาพยนตร์เรื่อง The Joke (1969) ผลงานกำกับของ ยาโรมิล ยิเรช

18.30-20.00 น.
เสวนาหลังฉายภาพยนตร์หัวข้อ “Milan Kundera’s Transnational, Transtemporal and Translational Legacies”

– ฯพณฯ นายปาเวล ปีเตล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย

– นายมิคาล ชเวดา รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตสาธารณรัฐเช็ก

– อาจารย์ ดร.คาธาชน่า อันสูธา อาจารย์ประจำหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

– รองศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การแปล การล่าม และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

– คุณภัควดี วีระภาสพงษ์ นักแปล

– รองศาสตราจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา ดำเนินรายการ

ช่วงถาม-ตอบ

*โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียนออนไลน์ หมายเหตุ: ภาพยนตร์ภาษาเช็กมีบทบรรยายใต้ภาพภาษาอังกฤษ เสวนาหลังฉายภาพยนตร์เป็นภาษาอังกฤษ แปลสรุปความเป็นภาษาไทย*

***

Department of English, Centre of Excellence in Translation, Interpreting and Intercultural Communication, and BA in Language and Culture International Programme of the Faculty of Arts, Chulalongkorn University, in collaboration with Embassy of the Czech Republic in Bangkok and Bodhajorn Publishing, cordially invite you to attend the screening and post-screening discussion of The Joke (1969), Jaromil Jireš’s film adaptation of Milan Kundera’s acclaimed novel. This event is held in celebration of Milan Kundera and in commemoration of the 55th Anniversary of the Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia. Milan Kundera’s The Joke is read as part of the English Department’s 2202344 Contemporary World Literature in English course.
Date: Monday 9 October 2023
Venue: 9th Floor, Maha Chakri Sirindhorn Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

Programme

16.00-16.30 hrs: Registration and Refreshments

16.30-17.00 hrs:

– Welcome Remarks by Associate Professor Suradech Chotiudompant, Dean of the Faculty of Arts

– Opening Speech and Introduction to the Film by His Excellency Pavel Pitel, Ambassador of the Czech Republic to the Kingdom of Thailand

– “A joke which started the whole world crying: On Milan Kundera & Žert [The Joke] (1967)” by Associate Professor Verita Sriratana

17.00-18.30 hrs:
Screening of The Joke (1969), a film by Jaromil Jireš

18.30-20.00 hrs:

Panel Discussion: .”Milan Kundera’s Transnational, Transtemporal and Translational Legacies”

– His Excellency Pavel Pitel, Ambassador of the Czech Republic to the Kingdom of Thailand

– Mr Michal Švéda, Deputy Head of Mission of the Czech Embassy in Bangkok

– Dr Katarzyna Ancuta, Lecturer at the BA in Language and Culture International Programme (BALAC)

– Associate Professor Phrae Chittiphalangsri, Head of the Centre of Excellence in Translation, Interpreting and Intercultural Communication

– Khun Pakawadee Weerapaspong, Translator

Moderated by Associate Professor Verita Sriratana, Lecturer at the Department of English

Q&A

*Please scan the QR code for online registration. The film has English subtitles. The panel discussion will be in English with summary in Thai.*

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง “ภาพถ่ายบนไปรษณียบัตรกับการขับเน้นความไม่สมมาตรระหว่างสองวัฒนธรรม: กรณีศึกษาในบันทึกการเดินทางของนักเขียนอิตาเลียน ซัลวาตอเร เบสโซ” โดย อาจารย์ ดร.ภณิตา ศิลปวิทยาดิลก